Μια καλή να κουβεντιάσει διάσκεψη με τους ξένους πελάτες μας

December 13, 2021
τελευταία εταιρεία περί Μια καλή να κουβεντιάσει διάσκεψη με τους ξένους πελάτες μας

Οι υπηρεσίες της επιχείρησής μας είναι γνωστές στη βιομηχανία PCBA. Οι επιχειρησιακοί φίλοι που θέλουν να συνεργαστούν με μας επισκέφτηκαν προσωπικά το εργοστάσιό μας και διαιρέθηκαν σε επιχειρήσεις που ήξεραν την επιχείρησή μας. Μετά από μια σειρά επισκέψεων, ήταν πολύ ικανοποιημένοι με την επιχείρησή μας και υπέγραψαν μια σύμβαση με μας. Μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας.